Poziomy do osiągnięcia

Poziomy

Strażnik Słowa

Gratulacje!!! Zdobyłeś ostatni, najwyższy poziom!!! Jest to zasługa Twoja i łaski Bożej, z którą współpracowałeś. Chwała Panu! Słowo Boże trzymaj w sercu i czuwaj, aby nigdy nie zostało Ci Ono wydarte, a wyda plon obfity.

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. (Ga 2, 20-21a)

1 Requirement

 • Zbierz 450 punktów

Dziecko Maryi

Gdy wędruje się za Jezusem i za Jego Słowem, w pewnym momencie trafia się pod krzyż. Pan Jezus nie zostawia nas wtedy samych, ale daje nam Swoją Matkę. Stajemy się wtedy dziećmi Maryi.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,26-27)

1 Requirement

 • Zbierz 425 punktów

Obrońca Świątyni

Czytając Słowo Boże, już kolejny miesiąc budujemy świątynię. Tą świątynią jesteśmy my sami a jej fundamentem jest Jezus Chrystus. Jeżeli jesteś tego świadom, stajesz się Obrońcą Świątyni.

Wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.  Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (...) Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. (1 Kor 3, 9b. 11. 16-17)

1 Requirement

 • Zbierz 400 punktów

Apostoł Strażników

Chrystus zmartwychwstał! Jeżeli tego doświadczyliście, możecie iść i o tym głosić! Pamiętajcie jednak, aby chwilowo zakładać maseczki!

 I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mt 16,15)

1 Requirement

 • Zbierz 375 punktów

Generał Strażników

Nawet jeżeli zaszedłeś daleko, możesz być człowiekiem pełnym wiary, pokory i miłości bliźniego.

Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. (...) Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. (Mt 8, 8. 13)

1 Requirement

 • Zbierz 350 punktów

Starszy Weteran

Osoby, które mniemają, że są mądre i uczone, nierzadko odrzucają Słowo Boże. Mimo, że wzrastamy ze Słowem, Boga prosimy o pokorę!

 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie (Mk 8,31)

1 Requirement

 • Zbierz 325 punktów

Weteran

Kiedyś byliśmy niedoświadczeni, początkujący. Teraz, dwanaście poziomów dalej, jesteśmy już Weteranami. Słowo Boże nas oświeca i naucza, dzięki Niemu możemy wzrastać!

Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych.
Otwieram swe usta i chłonę powietrze, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak postępujesz z tymi, co imię Twe miłują. (Ps 119, 130-132)

1 Requirement

 • Zbierz 300 punktów

Zwiastun Nadziei

Kiedy wreszcie przestaniemy się lękać? Co jest dla nas prawdziwą nadzieją? Jeżeli ktoś się nie boi, a swą nadzieję pokłada w Panu, dla wielu może być Zwiastunem Nadziei.

Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia. Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie będzie ani obawiać, albowiem On sam jest jego nadzieją. (Syr 34,13-14)

1 Requirement

 • Zbierz 275 punktów

Sługa Boży

Już jesteś daleko w wędrówce ze Słowem. Pamiętaj, że na tej drodze samo słuchanie to za mało.

Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  (Jk 1, 21-22)

1 Requirement

 • Zbierz 250 punktów

Promotor sprawiedliwości

Jak postępować sprawiedliwie? Trzeba przestrzegać Prawa. Józef  był sprawiedliwy (Mt 1,19), Symeon był sprawiedliwy (Łk 2,25) i obaj ujrzeli Jezusa.

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego. (Mk 12,17)

1 Requirement

 • Zbierz 225 punktów

Archidiakon

Kiedy służymy innym pamiętajmy, że to Jezus jest wzorem służby. On jest pierwszym sługą!

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». (Mt 20, 27-28)

1 Requirement

 • Zbierz 200 punktów

Diakon

Apostołowie, spośród uczniów wybrali tych, którzy mieli pomagać im w opiece nad potrzebującymi.

«Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».(Dz 6.3-4)

1 Requirement

 1. Zbierz 175 punktów

Posłany

Bóg nas wzywa, aby nas posłać! Czy jesteś gotowy iść?

"Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła" (1 P 2,9)

2 Requirements

Wezwany

Pomyśl, że jeżeli doszedłeś już do tego poziomu, to nie jest przypadek! Bóg Cię wezwał!

"On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami (2 Tm 1, 9)

1 Requirement

 1. Zbierz 125 punktów

Chrześcijanin

Czytacie z nami Ewangelię i modlicie się. Jesteście Chrześcijanami. Pamiętajcie, że Chrześcijanin jest człowiekiem radosnym. Radosnym i wdzięcznym.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5, 16-18)

1 Requirement

 1. Zbierz 100 punktów

People who have reached this:

 • Zdjęcie profilowe pablo
 • Zdjęcie profilowe Duduś
 • Zdjęcie profilowe Edilajna
 • Zdjęcie profilowe Tymek
 • Zdjęcie profilowe paula_pandzia5
 • Zdjęcie profilowe WikiS
 • Zdjęcie profilowe Kubaw
 • Zdjęcie profilowe Janek
 • Zdjęcie profilowe Jaskinos
 • Zdjęcie profilowe daniel
 • Zdjęcie profilowe marwes06
 • Zdjęcie profilowe Dorian
 • Zdjęcie profilowe Mentir
 • Zdjęcie profilowe piotrholyst
 • Zdjęcie profilowe Tytus de zoo
 • Zdjęcie profilowe zuzia
 • Zdjęcie profilowe Davvid
 • Zdjęcie profilowe Max
 • Zdjęcie profilowe Milka
 • Zdjęcie profilowe Michal27
 • Zdjęcie profilowe foxi
 • Zdjęcie profilowe Kasia
 • Zdjęcie profilowe Łuki 12
 • Zdjęcie profilowe Bartolini_2010
 • Zdjęcie profilowe Qbica
 • Zdjęcie profilowe s.Kornela
 • Zdjęcie profilowe Baba Jaga
 • Zdjęcie profilowe sandacz
 • Zdjęcie profilowe (; Michał Nowacki
 • Zdjęcie profilowe Wanda
 • Zdjęcie profilowe michal.abramczuk
 • Zdjęcie profilowe Admin Łukasz

Wierny

Słuchasz już Słowa Bożego. Bóg chce Ci pomóc. Daj Mu tylko działać. Zachęcamy abyś wybrał/wybrała sobie jakąś modlitwę, nawet malutką. Jedno Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario czy Aniele Boży ale codziennie, na początek wystarczy.

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (Ap 3,20)

Pamiętajcie tylko! On "stoi u drzwi i kołacze" a my dzięki modlitwie, mamy siłę otworzyć te drzwi!

1 Requirement

 1. Zbierz 75 punktów

People who have reached this:

 • Zdjęcie profilowe Natiolo
 • Zdjęcie profilowe Anna
 • Zdjęcie profilowe natalia
 • Zdjęcie profilowe MajaKoman
 • Zdjęcie profilowe Kacper
 • Zdjęcie profilowe Jakub Buczyński
 • Zdjęcie profilowe Atka02
 • Zdjęcie profilowe Julian Assbury
 • Zdjęcie profilowe Magda
 • Zdjęcie profilowe Adam2000
 • Zdjęcie profilowe Aleksandra W.
 • Zdjęcie profilowe izan
 • Zdjęcie profilowe Ks. Henryk
 • Zdjęcie profilowe Flomb
 • Zdjęcie profilowe Patrunia
 • Zdjęcie profilowe wazgien
 • Zdjęcie profilowe Prezes
 • Zdjęcie profilowe Lilly
 • Zdjęcie profilowe Monika
 • Zdjęcie profilowe TSM _Stupi
 • Zdjęcie profilowe Laura Z
 • Zdjęcie profilowe Kostek_6c
 • Zdjęcie profilowe Antek06
 • Zdjęcie profilowe Jakub Jarzyński
 • Zdjęcie profilowe Karolina5cSP115
 • Zdjęcie profilowe MattApril
 • Zdjęcie profilowe Anioł502
 • Zdjęcie profilowe kwiatek
 • Zdjęcie profilowe aleksandrasz
 • Zdjęcie profilowe ewa
 • Zdjęcie profilowe AmnKos
 • Zdjęcie profilowe Jirmejahu
 • Zdjęcie profilowe Diuna
 • Zdjęcie profilowe Alyss
 • Zdjęcie profilowe Halt

Nawrócony

Widzimy, że już kilka Ewangelii przeczytałeś i zdobyłeś ponad 20 punktów. To wspaniałe. Chcemy, byś teraz pomyślał o tym co Jezus powiedział:

"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." (Mt 4,4)

My naprawdę chcemy wiedzieć, co Bóg mówi do nas w każdą niedzielę.  Chcemy wiedzieć o czym mamy myśleć przez cały tydzień. Punkty to tylko dodatek...

1 Requirement

 1. Zbierz 50 punktów

People who have reached this:

 • Zdjęcie profilowe ZuziaGajewska
 • Zdjęcie profilowe Kukwencja
 • Zdjęcie profilowe MarysiaA
 • Zdjęcie profilowe Ninja
 • Zdjęcie profilowe P.G.
 • Zdjęcie profilowe Marikajka
 • Zdjęcie profilowe Oliwkaa
 • Zdjęcie profilowe Antol727
 • Zdjęcie profilowe Rob
 • Zdjęcie profilowe FilipB
 • Zdjęcie profilowe Wikroria_5c

Zaawansowany

Witaj. Osiągnąłeś już poziom! Widzimy, że logowanie, pierwsze quizy i inne podstawy masz już za sobą.
Jednak to dopiero początek drogi... Gotowy aby iść naprzód?

1 Requirement

 • Zbierz 25 punktów

People who have reached this:

 • Zdjęcie profilowe Piotrek J
 • Zdjęcie profilowe Maciej.G sp103
 • Zdjęcie profilowe JuliaD
 • Zdjęcie profilowe Babcia Jadzia
 • Zdjęcie profilowe Weronika5cSP115
 • Zdjęcie profilowe Tosia5b
 • Zdjęcie profilowe olcia5b
 • Zdjęcie profilowe MichalinaMimi
 • Zdjęcie profilowe Szymex
 • Zdjęcie profilowe AdamBo
 • Zdjęcie profilowe Vanessa_Schumann
 • Zdjęcie profilowe JolaK
 • Zdjęcie profilowe Mateusz
 • Zdjęcie profilowe mopsik
 • Zdjęcie profilowe Rosyjski pieseł🧨🧨🧨🍻🍻

Początkujący

Witamy w Strażnikach Słowa. 

Skoro już z nami jesteś, czas na zdobycie pierwszych punktów. Zapraszamy zatem do zapoznania się z tym, co mamy najcenniejsze.

Słowo Boże

People who have reached this:

 • Zdjęcie profilowe kuba13
 • Zdjęcie profilowe Filip
 • Zdjęcie profilowe Wiktor 8A SP 115
 • Zdjęcie profilowe Agata 8B
 • Zdjęcie profilowe Hssjsjsjsjsjs
 • Zdjęcie profilowe Lisek(K T)
 • Zdjęcie profilowe Gargala
 • Zdjęcie profilowe giebuszka
 • Zdjęcie profilowe Dawid
 • Zdjęcie profilowe Dawid
 • Zdjęcie profilowe Dawid
 • Zdjęcie profilowe pan.panda
 • Zdjęcie profilowe Krzys Daroszewski 004
 • Zdjęcie profilowe WIKTORIAKUZNIACKA2013
 • Zdjęcie profilowe k.kuch
 • Zdjęcie profilowe Misiek
 • Zdjęcie profilowe KitiBella
 • Zdjęcie profilowe Pawello
 • Zdjęcie profilowe Hania 5a
 • Zdjęcie profilowe Klarka
 • Zdjęcie profilowe Melania
 • Zdjęcie profilowe 🦋
 • Zdjęcie profilowe Zielonka
 • Zdjęcie profilowe Keharitomene
 • Zdjęcie profilowe Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Patriotów w Drwalewie
 • Zdjęcie profilowe Lampa
 • Zdjęcie profilowe Maciej Kramarczuk2137
 • Zdjęcie profilowe jakub.stanislaw.sokolowski_sp103
 • Zdjęcie profilowe MagdalenaS
 • Zdjęcie profilowe KW
 • Zdjęcie profilowe Maja
 • Zdjęcie profilowe Błażej.K.sp103
 • Zdjęcie profilowe Justyna
 • Zdjęcie profilowe magjoj1
 • Zdjęcie profilowe Mikser